Badania online

Czym są badania online?

 
Badanie musi mieć cel
Badania online stanowią istotne narzędzie w pozyskiwaniu informacji i opinii. Jednak, aby były skuteczne, konieczne jest wyznaczenie precyzyjnego celu ankiety. Osoby przeprowadzające badania internetowe powinny jasno określić, jakie informacje chcą uzyskać. W ten sposób zebrane wyniki staną się wartościowym źródłem do doskonalenia produktów, usług,...


English version
Badania ankietowe od 4 zł