Tag: populacja

Kalkulator wielkości próby

Kalkulator wielkości próbyMetoda reprezentacyjna jest najbardziej prawidłową formą badania o charakterze częściowym, czyli takiego, w którym informacje o rozkładzie cechy statystycznej w całej populacji otrzymuje się poprzez wyznaczenie rozkładu tej cechy w pewnej podgrupie jednostek. Metodę reprezentacyjną często wykorzystuje się w różnych badaniach statystycznych, w tym w badaniach o charakterze społeczno-ekonomicznym. Metoda ta polega na wnioskowaniu o właściwościach całej populacji w oparciu o rezultaty badania przeprowadzonego na losowo wybranej podgrupie (próbie).

Wybrana próba powinna stanowić dobrą (w sensie zachowywania właściwości i rozkładów cech statystycznych) reprezentację populacji generalnej, dlatego nakłada się na nią odpowiednie założenia. Jedno z takich założeń dotyczy minimalnej liczebności próby.

Dzięki rachunkowi prawdopodobieństwa możliwe jest modelowanie liczebności próby w oparciu o zadane parametry, które będą charakteryzować otrzymane wyniki badania. Do tych parametrów zalicza się:

  • liczebność populacji generalnej (dla populacji skończonej);
  • szacowana wielkość frakcji (czyli odsetek populacji, który wykazuje określoną cechę; np. szacowany procent uszkodzonych produktów w partii);
  • maksymalny dopuszczalny błąd oszacowania;
  • poziom istotności - stanowi on największe prawdopodobieństwo, z jakim popełniony zostanie błąd oszacowania o zadanej wartości.

Dzięki kalkulatorowi liczności próby możemy wyznaczyć minimalną liczność próby, przy której realizowane będą zadane parametry. Kalkulator wielkości próby został przystosowany do obliczania liczebności próby zarówno dla populacji nieskończonej, jak i skończonej.

W populacji nieskończonej mamy do czynienia z nieskończoną liczbą jednostek. W praktyce rzadko spotyka się populację nieskończoną, jednak w niektórych przypadkach wygodniej jest traktować jako nieskończoną populację o skończonej liczbie elementów. Do takich przypadków należą m.in. sytuacje, w których nie da się oszacować liczebności populacji, ale mamy pewność co do tego, że jest ona bardzo duża.

English version
Badania ankietowe od 4 zł