Tag: elektroniczna dokumentacja medyczna

Polak u lekarza

Z powodu zbliżającego się momentu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej postanowiliśmy poprosić pacjentów o ocenę ich wizyt w polskich gabinetach medycznych. Wzięliśmy pod uwagę zarówno placówki mające kontrakty z NFZ, jak i gabinety prywatne.
Poniżej przedstawiamy wyniki naszego badania, zrealizowanego wraz z Panelem Badanie Opinii*.

 

Dokumenty elektroniczne uzyskane podczas ostatniej wizyty

 

Aż 71,3% Polaków nie otrzymało podczas ostatniej wizyty w gabinecie medycznym żadnych dokumentów elektronicznych od swojego lekarza. Wynik ten pokazuje duże zapotrzebowanie na systemy, pozwalające lekarzowi na szybki wydruk dokumentów z możliwością przekazania ich pacjentowi.

16,8% naszych ankietowanych otrzymało podczas ostatniej wizyty e-receptę, a zaledwie 8,5% e-zwolnienie. Jeszcze mniejszy odsetek ankietowanych dostał e-skierowanie – 7,3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak często otrzymujemy przypomnienia o wizytach?

 

41,1% badanych pacjentów otrzymało przypomnienie o wizycie przed wizytą.
Chcieliśmy sprawdzić, jak typ gabinetu wpływał na częstość otrzymywania przypomnień. Okazuje się, że powiadomienie otrzymało aż 6 na 10 pacjentów gabinetów prywatnych i tylko 24% pacjentów leczących się na NFZ.

 

 

Preferowane sposoby przypominania o wizytach

Zdecydowana większość pacjentów (71,3%) chciałoby otrzymywać powiadomienia o nadchodzącej wizycie drogą SMS-ową. 16,9% pacjentów preferuje przypomnienia telefoniczne, zaś tylko 7% mailowe. Zaledwie 4,4% panelistów nie jest zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień.

 

 

 

Dokumenty elektroniczne ważne z perspektywy pacjenta

Nasi ankietowani, pytani o ważne dla nich dokumenty elektroniczne, wskazują na: SMS z terminem następnej wizyty (63,9%), e-receptę (49%), e-skierowanie (46,5%) i e-zwolnienie (46%).

 

 

 

 

 

 

Preferowane sposoby rejestracji do lekarza-specjalisty

Pacjenci chcą, by rejestracja na wizytę odbywała się możliwie szybko i w każdej chwili. 57,9% respondentów chce zapisywać się do lekarza on-line, 34,9% telefonicznie, a zaledwie 6,9% osób woli rejestrować się osobiście.

 

 

Wyniki badania jasno wskazują na pozytywny odbiór e-trendu w polskiej służbie zdrowia. Dzięki opinii respondentów wiemy, jakie są oczekiwania pacjentów, co pozwala nam budować Medfile, program do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

 

*Badanie zrealizowane przez BioStat w dniach 30.05.2018r. - 07.06.2018r. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 922 respondentów. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego Panelu Badanie Opinii.

 

English version
Badania ankietowe od 4 zł