Tag: BioStat

Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami

Raport Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami

 

Czego Polacy oczekują od komunikacji z instytucjami publicznymi? Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Badawczą Biostat, większość liczy na aktualne i rzetelne informacje na temat lokalnych wydarzeń oraz powiadomienia o zagrożeniach w regionie. Ze względu na skuteczność i szybkość dotarcia z komunikatem, preferowanym rozwiązaniem są wiadomości tekstowe.

 

Jak często chcę otrzymywać wiadomości?

 

Opracowany przez SMSAPI raport Komunikacja Instytucji Publicznych z Mieszkańcami – Oczekiwania i Potrzeby prezentuje wymagania stawiane polskim urzędom i instytucjom publicznym względem formy, treści i częstotliwości komunikacji. Wyniki w formie wykresów komentują specjaliści z branży.

English version
Badania ankietowe od 4 zł