Tag: Badania jakościowe

Jakościowe badania marketingowe

Badania jakościoweBadania jakościowe to uznana i coraz bardziej popularna w środowisku biznesowym perspektywa poznawcza.

Badania jakościowe stosowane są najczęściej:

 • do zdiagnozowania potrzeb (uświadomionych i nieuświadomionych) oraz preferencji klientów/konsumentów
 • do określenia poziomu znajomości marki, w tym związanych z nią skojarzeń
 • do weryfikacji skuteczności i użyteczności materiałów reklamowych
 • do oceny jakości oferowanych lub wprowadzanych na rynek produktów lub usług
 • do rozpoznania najistotniejszych cech produktów/usług z perspektywy klientów
 • do wstępnej lub zaawansowanej segmentacji klientów

Firma Biostat stosuje metody jakościowe zarówno przy realizacji dużych przedsięwzięć badawczych, jak również – jako podstawowe narzędzie badawcze w mniejszych projektach biznesowych.

Najczęściej realizowane badania jakościowe to:

 • IDI - Indywidualne wywiady pogłębione
 • TDI – telefoniczne wywiady pogłębione
 • FGI – zogniskowane wywiady grupowe
 • Badania zgodnie z metodą tajemniczego klienta (jakościowe obserwacje w połączeniu z kwestionariuszem ankiety)

Standardy realizacji badań jakościowych wyznaczają:

 • systematyczne szkolenia moderatorów terenowych
 • stała współpraca z moderatorami zlokalizowanymi w każdym województwie
 • współpraca z moderatorami będącymi ekspertami w określonych dziedzinach (doktoranci, pracownicy naukowi)
 • rozbudowany system kontroli pracy ankieterów terenowych
 • opracowane zasady sporządzania nagrań i transkrypcji z nagrań
 • profesjonalny sprzęt do nagrań
 • profesjonalna i w pełni wyposażona sala fokusowa w siedzibie firmy
 • możliwość bezpośredniej obserwacji badań fokusowych przez lustro weneckie lub streaming internetowy
English version
Badania ankietowe od 4 zł