Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety

Data przeprowadzenia badania:
2017-04-18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 804

Dostępne formaty:


Cena:
1900zł
Dr Monika Kurpanik
Monika Kurpanik, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 068 671
Opiekun naukowy

W dobie ogromnej konkurencji na rynku farmaceutycznym podmioty działające w jego ramach stoją przed koniecznością podejmowania systematycznych działań w celu przekonania klientów o wyborze własnych leków, suplementów diety czy kosmetyków. Tym co ma przekonać do zakupu jest przede wszystkim silna marka, cechująca się pozytywnym wizerunkiem. Czy Polacy jednak posiadają wiedzę na temat dostępnych w sprzedaży leków? Odpowiedź na to pytanie uzyskaliśmy dzięki przeprowadzeniu badania sondażowego.

 

Co oznaczają te skróty?

 

Leki wydawane na receptę oraz bez konieczności jej wydawania przez lekarza są oznaczane za pomocą odpowiednich skrótów – Rx oraz OTC. Ich znajomość zadeklarowało nieznacznie powyżej 25% Polaków, jednakże późniejsza weryfikacja wykazała, że część spośród nich rozumiała owe skróty w sposób niewłaściwy – (13,8% w przypadku Rx oraz 7,8% w przypadku OTC).

 

Świadomość Polaków na temat leków

 

Polscy konsumenci najczęściej wiedzę na temat leków Rx oraz sposobów ich stosowania uzyskują od lekarza. Stosunkowo często wykorzystywanym źródłem informacji jest także Internet. W przypadku natomiast leków OTC tendencje te się odwracają – Polacy częściej poszukują informacji w Sieci, a do lekarza lub farmaceuty zwracają się w dalszej kolejności. Jeżeli natomiast chodzi o suplementy diety zanotowano analogiczną częstotliwość korzystania z informacji dostępnych w Internecie, jak i sięgania po porady u farmaceuty.

 

Jedynie niespełna 40% uczestników badania zgodziło się ze stwierdzeniem, że przed zażyciem leku OTC należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Okazuje się zatem, że obligatoryjna obecność takiego komunikatu w reklamach w stosunkowo niewielkim stopniu przekłada się na świadomość Polaków. Zarazem niemal co trzecia osoba (30%) zalicza do produktów OTC suplementy diety, podczas gdy 25% wychodzi z mylnego przekonania o tym, że suplementy wykazują działanie lecznicze.

 

Uczestnicy sondażu mieli spory problem z podaniem konkretnej nazwy leku RX – zdecydowana większość badanych wskazała ogólną odpowiedź, iż są to po prostu antybiotyki. W przypadku leków dostępnych bez recepty (OTC) Polacy wykazali się natomiast bardzo dużą znajomością zwłaszcza dwóch popularnych marek. Były to marki leków przeciwbólowych oraz zwalczających gorączkę. Wśród polskich konsumentów występuje natomiast bardzo niska świadomość mając na uwadze suplementy diety – większość badanych nie była w stanie wskazać ani jednej rzeczywistej nazwy produktu. Suplementy sprowadzono w przeważającej liczbie przypadków do preparatów o dużej zawartości witamin oraz minerałów. 

1.    Nota metodologiczna. 3

2.    Charakterystyka próby badawczej. 3

3.    Wyniki badania. 7

3.1.      Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety. 7

3.2.      Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety. 10

3.3.      Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła. 12

3.4.      Stosowanie suplementów diety. 15

4.    Wnioski 19

5.    Spis rysunków i tabel. 21

 

SPIS RYSUNKÓW I TABEL


Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    3
Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4
Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    4
Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5
Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6
Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    6
Rysunek 7. Znajomość skrótów Rx/OTC (N=804)    7
Rysunek 8. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety (N=804)    13
Rysunek 9. Stosowanie suplementów diety przez respondentów (N=804)    16
Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    18

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    5
Tabela 2. Znajomość respondentów z zakresie skrótów Rx/OTC - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    7
Tabela 3. Znaczenie skrótu Rx w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 4. Znaczenie skrótu OTC w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 5. Główne cechy wyróżniające środki typu Rx w opinii respondentów (N=804)    8
Tabela 6. Główne cechy wyróżniające środki typu OTC w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 7. Główne cechy wyróżniające środki typu suplementy diety w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 8. Przykłady znanych respondentom leków Rx (N=804)    10
Tabela 9. Przykłady znanych respondentom leków OTC (N=804)    11
Tabela 10. Przykłady znanych respondentom suplementów diety (N=804)    12
Tabela 11. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    13
Tabela 12. Źródła informacji na temat leków Rx, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 13. Źródła informacji na temat leków OTC, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 14. Źródła informacji na temat suplementów diety, z których korzystają respondenci (N=804)    15
Tabela 15. Stosowanie suplementów diety przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    16
Tabela 16. Znane respondentom marki suplementów diety (N=804)    17
Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    18


chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
English version
Badania ankietowe od 4 zł