Alergie wśród Polaków

Data przeprowadzenia badania:
2017-05-07

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1000

Dostępne formaty:


Cena:
1800zł
Dr Monika Kurpanik
Monika Kurpanik, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 068 671
Opiekun naukowy

Nieco ponad połowa mieszkańców Polski doświadcza objawów sezonowej alergii – zaczerwienienia i swędzenia oczu, kaszlu lub kataru. 
* Sondaż przeprowadzony w terminie od 28 kwietnia do 7 maja 2017 roku na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku co najmniej 18 lat. 

 

Badane osoby zmagające się z dolegliwościami alergicznymi w ponad 50% przypadków sięgają w celu ich zwalczenia po leki OTC. Leki wydawane za okazaniem recepty są stosowane znacznie rzadziej – jedynie przez 28,2% Polaków zmagających się z dolegliwościami o potencjalnym podłożu alergicznym. Jednie 13,9% alergików systematycznie bierze prysznic po powrocie do domu w celu spłukania pyłków ze swojego ciała. Jakichkolwiek działań w celu złagodzenia dolegliwości alergicznych nie podejmuje niemal co drugi (18,4%) alergik zamieszkujący w Polsce. 

 

Niemalże co drugi Polak (43,4%) zmagający się z objawami o potencjalnej alergicznej etiologii nie uzyskał dotychczas jakiejkolwiek diagnozy. Profesjonalna diagnoza medyczna została wykonana wśród 31% badanych – najczęściej dokonywał jej alergolog (80,5% zdiagnozowanych alergików). Występowanie alergii u części polskich pacjentów stwierdzali także lekarze rodzinni (13,4%), pulmonologowie (4,9%) oraz farmaceuci (1,2%). 25% respondentów dokonało natomiast autodiagnozy, stwierdzając u siebie alergię na podstawie obserwacji objawów. 


 W ostatnich latach na rynku farmaceutycznym pojawiły się aplikacje mobilne dla pacjentów z alergią. Ich popularność jak dotąd jest jednak bardzo niska – jedynie 2,6% Polaków doświadczających objawów typowych dla alergii dotychczas z nich korzystało. Zarazem w grupie osób deklarujących niekorzystanie z tego typu aplikacji, jedynie 12,7% słyszało o ich istnieniu. 

 

Użytkownicy mobilnych aplikacji dla alergików jako ich najbardziej użyteczne funkcje wymieniali kolejno: 

 

•    przekazywanie informacji o obecnych natężeniu pyłków w powietrzu w miejscu aktualnego pobytu (72,2% wskazań); 
•    elektroniczne notowanie swojego samopoczucia (44,4% odpowiedzi); 
•    zapewnienie dostępu do informacji o stanie zapylenia w pozostałych (innych niż miejsce obecnego pobytu) lokalizacjach (33,3% wskazań). 

 

1. CELE I ZAKRES BADANIA    3

2. METODY BADAWCZE    3

3. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ    4

4. WYNIKI BADAŃ    5

4.1. Odczuwanie dolegliwości i sposoby radzenia sobie z nimi    5

4.2. Diagnozowanie osób z dolegliwościami natury alergologicznej    7

4.3. Popularność alergologicznych aplikacji mobilnych    9

6. WNIOSKI    13

7. SPIS TABEL I RYSUNKÓW    13

 

 

 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=1000)    4

Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=1000)    4

Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=1000)    5

Rysunek 4 Odczuwanie dolegliwości mogących świadczyć o alergii wziewnej (ze względu na płeć, N=1000)    5

Rysunek 5 Odczuwanie dolegliwości mogących świadczyć o alergii wziewnej (ze względu na wiek, N=1000)    6

Rysunek 6 Sposoby radzenia sobie z dolegliwościami mogącymi świadczyć o alergii wziewnej (N=532)    6

Rysunek 7 Diagnoza alergii (ze względu na płeć, N=532)    7

Rysunek 8 Diagnoza alergii (ze względu na wiek, N=532)    8

Rysunek 9 Kto dokonał diagnozy? (ze względu na płeć, N=164)    8

Rysunek 10 Kto dokonał diagnozy? (ze względu na wiek, N=164)    9

Rysunek 11 Korzystanie z alergologicznych aplikacji mobilnych (N=532)    10

Rysunek 12 Funkcjonalności alergologicznych aplikacji mobilnych (N=14)    10

Rysunek 13 Znajomość alergologicznych aplikacji mobilnych (N=518)    10

Rysunek 14 Znajomość leków na alergię (N=532)    11


chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
English version
Badania ankietowe od 4 zł